Video Nadzor

Sistemi video nadzora se koriste u svrhu nadgledanja objekata različite namene (trgovine, menjačnice, stambeni objekti,banke, fabrike, sportske hale itd.).

Prilikom projektovanja i montaže sistema za video nadzor utvrđujemo:

Daljinski video nadzor - korišćenjem DVR-a web servera, kartice za video nadzor sa računarom ili IP kamera prilikom montaže sistema za video nadzor ,u mogućnosti ste da pratite dešavanja i pregledate snimljeni materijal sa bilo kog mesta u svetu. Priključenjem centralnog uređaja za nadgledanje na internet i dobijanjem javne IP adrese od IS provajdera.