Audio interfoni

Audio interfoni se obično koriste za komunikaciju između ulaza u objekte, stanove ili dvorišta (pozivna tabla) i unutrašnjosti objekta (slušalica) u koji se odobrava pristup postavljanjem električne i mehaničke interfonske brave na ulaznim vratima. Na slušalici se nalazi taster za slanje signala za otvaranje vrata, i opciono, taster se može postaviti sa unutrašnje strane ulaznih vrata .Pozivna tabla interfona može da sadrži jedan ili više pozivnih tastara, kao i mogućnost komunikacije između korisnika (slušalica) u zavisnosti od broja korisnika u objektu i prema zahtevima naručioca.

Video interfoni

Video interfoni se koriste za audio vizuelnu komunikaciju između ulaza u objekte, stanove ili dvorišta (pozivna tabla sa kamerom) i unutrašnjosti objekta (slušalica sa monitorom) u koji se odobrava pristup postavljanjem električne i mehaničke interfonske brave na ulaznim vratima. Kombinovanjem audio interfona i kamere na ulazu u objekat (ili više kamera), moguće je distribuirati video signal kroz antenski ili kablovski sistem što omogućava korisnicima da prate sliku na TV prijemnicima.

U našoj ponudi se nalaze audio i video interfoni sledećih proizvođača: